αρχείο λήψης (2)Οστεονέκρωση ή άσπηπτη νέκρωση προκαλείται από έλλειψη αιμάτωσης του οστού και προσβάλλει συνήθως το μηριαίο οστό και τις αρθρώσεις. Αυτό οφείλεται σε άγνωστη αιτία σε ένα ποσοστό περίπου 70%, ενώ σε ένα 30% οφείλεται σε μακροχρόνια χρήση κορτιζόνης ή ανολογικών φαρμάκων ή σε κάποιες δυσκρασίες του αίματος ή των λιπιδίων.

Όταν η οστεονέκρωση καταστρέψει τελείως την άρθρωση, χρησιμοποιούνται νέες υβριδικού τύπου τεχνικές για την αντικατάσταση του ισχίου. Οι υβριδικές προθέσεις έχουν μικτή πρόσφυση στο οστό πχ το μηριαίο στέλεχος με τσιμέντο και η κοτύλη χωρίς ή η ανάστροφη υβριδική όπου το μηριαίο στέλεχος είναι χωρίς τσιμέντο και η κοτύλη με τσιμέντο. Η ευελιξία μίξεως των τεχνικών που περιγράφονται εξατομικεύεται σε κάθε ασθενή ανάλογα με τις ανάγκες του και την ποιότητα του οστού της άρθρωσης. Ο σχεδιασμός αυτός γίνεται με το χειρουργό και τα πλεονεκτήματα συζητούνται πριν το χειρουργείο.