Την τελευταία 20 ετία υπάρχει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον προς την κατεύθυνση της ανάπλασης του οστού και του χόνδρου, με τη συνεργασία βιολόγων και ορθοπαιδικών. Έχοντας αναπτύξει και εμείς πυκνή δραστηριότητα στον τομέα αυτό σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και το Πανεπιστήμιο του Harvard, έχουμε δημοσιεύσει μία σειρά μελετών οι οποίες έχουν καταδείξει τη δυνατότητα της αναγέννησης του οστού, αλλά και μία σημαντική προσπάθεια ανάπλασης του χόνδρου.

Η κλινική δραστηριότητά μας λοιπόν, ξεκινά από την αρχική φροντίδα των νέων ασθενών που παρουσιάζουν προβλήματα στην άρθρωση του ισχίου και του γόνατος, οι οποίες μπορούν να διορθωθούν με αρθροσκοπικές μεθόδους ή με τη χρήση χόνδρινων μοσχευμάτων ή και βλαστοκυττάρων που μπορούν να μετατραπούν σε χόνδρο. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι αθλητικές κακώσεις, οι τραυματικές κακώσεις αλλά και συγγενείς δυσπλασίες.

Η δεύτερη γραμμή κλινικής πράξης αφορά ανθρώπους μέσης ηλικίας στους οποίους πλέον η χρήση βλαστοκυττάρων έχει αναζωογονητική και όχι αναγεννητική δράση και κυρίως συμβάλει στην ελάττωση του πόνου και στη βελτίωση της κινητικότητας. Στη δεύτερη αυτή κατηγορία εντάσσονται και οι ασθενείς που θα υποβληθούν σε αρθροπλαστική με τις πολύ σύγχρονες τεχνικές της μικρής επεμβατικότητας και της ρομποτικής τεχνολογίας με υλικά υψηλής αντοχής η διάρκεια των οποίων μπορεί να φτάσει τα 30 και πλέον έτη.

Τέλος, στην τρίτη ηλικία όπου η αρθρίτιδα κυριαρχεί, η αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος αποτελούν την άριστη λύση για τη βελτίωση της κινητικότητας και την απαλλαγή από τον πόνο. Και εδώ οι θεραπείες με βλαστοκύτταρα έχουν μικρή θέση πριν την επέμβαση όπου δίνουν τη δυνατότητα ελάττωσης της φλεγμονής.

Συμπερασματικά, οι βιολογικές θεραπείες της αρθρίτιδας με τα βλαστοκύτταρα αλλά και η ρομποτική αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος έχουν αλλάξει συναρπαστικά το τοπίο της θεραπείας της αρθρίτιδας και έχουν δώσει τη δυνατότητα ανακούφισης σε χιλιάδες ασθενείς. Καθώς αναμένεται να υπερτριπλασιαστεί ο αριθμός των ασθενών με αρθρίτιδα του ισχίου και του γόνατος τα επόμενα 10 χρόνια, οι θεραπείες των βλαστοκυττάρων και η ρομποτική χειρουργική θα κερδίζουν συνεχώς έδαφος.

Σήμερα στη Βόρια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, προσφέρουμε με μεγάλη επιστημονική εγκυρότητα και κλινική εμπειρία που υπερβαίνει τις 10.000 επεμβάσεις τις πλέον σύγχρονες μεθόδους ρομποτικής αρθροπλαστικής και βιολογικών θεραπειών με βλαστοκύτταρα.