«Αντιμετώπιση Μολύνσεων σε Αρθροπλαστικές Ισχίου και Γόνατος»

Ο καθηγητής Ελευθέριος Τσιρίδης μίλησε στο Συνέδριο 3M Health Care Academy για την ‘’Πρόληψη και Αντιμετώπιση Χειρουργικών Λοιμώξεων σε Ορθοπαιδικές Επεμβάσεις’’, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020, στο Porto Palace Ηotel, στη Θεσσαλονίκη.

Η εισήγηση αφορούσε τις αρχές διαχείρισης των λοιμώξεων πέριξ των αρθροπλαστικών του ισχίου και του γόνατος. Έγινε μια λεπτομερής αναφορά στη διάγνωση και την αντιμετώπιση αυτών των σύνθετων επιπλοκών μετά τις αρθροπλαστικές, καθώς η κλινική του κ. Τσιρίδη αντιμετωπίζει ένα μεγάλο αριθμό τέτοιων περιστατικών με επιτυχία και συμμετέχει στη συγγραφή των Παγκόσμιων Οδηγιών για την αντιμετώπιση τους, η οποία συγκαλείται στην Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ κάθε 2 χρόνια.

Πρόσφατη βιβλιογραφία του κ. Τσιρίδη έχει δημοσιευτεί στο Διεθνές περιοδικό Journal of Arthroplasty καθώς επίσης και στο Διεθνές βιβλίο που εξέδωσε με τίτλο “The Adult Hip. Cases and Techniques” από τον εκδοτικό οίκο Springer – Nature.