Μέσο επικοινωνίας:www.efort.org

 

15th EFORT Congress 2014 London, UK | 4-6 June

 

 

c2014

Ο Αναπληρωτής καθηγητής κ. Τσιρίδης Ελευθέριος συμμετείχε στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ορθοπεδικής στο Λονδίνο ως προσκεκλημένος ομιλητής σε 2 Διεθνή Πανελλήνια με θέμα την Αρθροπλαστική και την Αναθεώρηση του ισχίου και του γόνατος. Η θεματολογία αφορούσε τη βέλτιστη χρήση υλικών ώστε να εξασφαλίζεται η μακροβιότητα της επέμβασης και τις χειρουργικές τεχνικές αναθεώρησης σε ιδιαίτερα δύσκολες αρθροπλαστικές.