Σάββατο 30 Μαρτίου 2019

09:45-11:00 Στρογγυλό Τραπέζι

ΠΡΩΤΟΓΕΝΝΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ

Συντονιστής: Ε. Τσιρίδης

Σχεδιασμός μηριαίων στελεχών για την πρωτογενή αρθροπλαστική ισχίου σε ασθενείς με μεγάλο BMI: προθέσεις με και χωρίς τσιμέντο. E. Τσιρίδη 

Ολική αρθροπλαστική ισχίου στη δυσπλασία Χαρτοφυλακίδη τύπου ΙΙ και ΙΙΙ: ανακατασκευή της κοτύλης και υποτροχαντήρια στροφική οστεοτομία βράχυνσης του μηριαίου. E. Τσιρίδη 

 

Σχετικό Πρόγραμμα : http://www.ctmi.gr/uploads/File/Hip%20program%20PRINT.pdf