Ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός  Τσιρίδης Ελευθέριος επισκέφτηκε, στις 28 Αυγούστου του 2019, τις εγκαταστάσεις της Zimmer Biomet Institute στην Κολωνία της Γερμανίας, όπου παρακολούθησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα και συμμετείχε σε ρομποτικές επεμβάσεις με τη χρήση του συστήματος αυτού. Μετά την επιτυχή εκπαίδευση πιστοποιήθηκε στη χρήση του μοναδικού ολοκληρωμένου ρομποτικού συστήματος.

Το σύστημα ROSA Knee λειτουργεί ως βοηθός του χειρουργού ορθοπαιδικού που δίνει εργαλεία και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για να πραγματοποιηθούν εκτομές οστών με μεγαλύτερη ακρίβεια και να βελτιώσει την εξισορρόπηση των μαλακών ιστών και την ευθυγράμμιση των εμφυτευμάτων χωρίς να χαθεί η αίσθηση φυσικής εφαρμογής και κάμψης.

 

Τα πλεονεκτήματα του Ρομποτικού Συστήματος ROSA Knee:

  • Ακριβέστερη τοποθέτηση των εμφυτευμάτων το οποίο συνεπάγεται φυσιολογικότερη αίσθηση του γόνατος μετά τη χειρουργική επέμβαση.
  • Βελτιωμένη ασφάλεια και ελαττωμένο ρίσκο για κάκωση στα παρακείμενα μόρια.
  • Μικρότερες τομές.
  • Ταχύτερη ανάρρωση.
  • Μείωση του χρόνου παραμονής στο νοσοκομείο.
  • Αποφυγή επιπλοκών και μικρότερη απώλεια αίματος.
  • Δυνατότητα πραγματοποίησης δύσκολων χειρουργικών χειρισμών με μεγάλη δεξιότητα και ακρίβεια.
  • Βελτιωμένη συνολική ικανοποίηση ασθενούς και πιθανώς μεγαλύτερη διάρκεια του εμφυτεύματος.