Αναθεώρηση αρθροπλαστικής ισχίου

images (6)Η αναθεώρηση της αρθροπλαστικής του ισχίου είναι μία ιδιαίτερα δύσκολη επέμβαση που απαιτεί πιστοποίηση του χειρουργού, γνώση και χειρουργική εμπειρία πολλών επεμβάσεων. Η αναθεώρηση γίνεται διότι η αρχική πρόθεση ή το οστό πέριξ αυτής έχει καταστραφεί σε κάποιο βαθμό, λόγω φθοράς των υλικών της προηγούμενης αρθροπλαστικής, ή λόγω φθοράς / κατάγματος του οστού, ή λόγω λοίμωξης. Είναι επίσης πιθανό τα συνεχή εξαρθρώματα του ισχίου ή η λανθασμένη τοποθέτηση της αρχικής αρθροπλαστικής να οδηγήσει σε αναθεώρηση, διότι ο ασθενής πονά και δεν περπατά φυσιολογικά.

Η πραγματοποίηση της αναθεώρησης απαιτεί την ικανότητα του χειρουργού όχι μόνο να αφαιρέσει με ασφάλεια την αρχική πρόθεση, αλλά και να επαναδομήσει το οστό και να εμφυτεύσει με ασφάλεια και σταθερότητα τη νέα πρόθεση, διαδικασία που αυξάνει κατά πολύ τη διάρκεια της επέμβασης συγκριτικά με αυτή των αρθροπλαστικών ρουτίνας. Γι’ αυτόν τον λόγο η συγκεκριμένη επέμβαση γίνεται από λίγους, εξαιρετικά εκπαιδευμένους χειρουργούς σε κάθε χώρα και θεωρείται από τις δυσκολότερες επεμβάσεις της ιατρικής.

Η μέγιστη διάρκεια παραμονής των ασθενών στη κλινική είναι 1 εβδομάδα, αλλά η ποιότητα των αναθεωρήσεων που πραγματοποιούνται στο ICAROS είναι τέτοιου επιπέδου που θα επιτρέψει τη βάδισή τους με μερική φόρτιση σε 24 ώρες από την επέμβαση.

Στο Κέντρο ICAROS εφαρμόζονται όλες οι τεχνικές αναθεώρησης των αρθροπλαστικών. Οι τεχνικές συζητούνται με τους ασθενείς και σχεδιάζονται επί των ακτινογραφιών έτσι ώστε ο ασθενής να έχει μια εικόνα της αναμενόμενης επέμβασης.