Πρόληψη και αντιμετώπιση των τραυματισμών λόγω χιονιού ή πάγου

Οι κακώσεις στην περιοχή της λεκάνης και των ισχίων είναι συνηθισμένες τους χειμερινούς μήνες λόγω των πτώσεων στον πάγο ή κατά τη διάρκεια των αθλητικών δραστηριοτήτων στο βουνό, για τους νεότερους ανθρώπους…

Διαβάστε περισσότερα

Improving embryonic stem cell expansion through the combination of perfusion and Bioprocess model design. Yeo D, Kiparissides A, Cha JM, Aguilar-Gallardo C, Polak JM, Tsiridis E, Pistikopoulos EN, Mantalaris A. PLoS One. 2013 Dec 10;8(12):e81728. doi: 10.1371/journal.pone.0081728. eCollection 2013. PMID:24339957[PubMed – in process] Free PMC Article Related citations

Διαβάστε περισσότερα

Which patients are at risk for kidney dysfunction after hip fracture surgery? Macheras GA, Kateros K, Koutsostathis SD, Papadakis SA, Tsiridis E. Clin Orthop Relat Res. 2013 Dec;471(12):3795-802. doi: 10.1007/s11999-013-3098-0. PMID:23775570 [PubMed – indexed for MEDLINE] Free PMC Article Related citations  

Διαβάστε περισσότερα

The effect of fracture stability on the performance of locking plate fixation in periprosthetic femoral fractures. Moazen M, Mak JH, Etchels LW, Jin Z, Wilcox RK, Jones AC, Tsiridis E. J Arthroplasty. 2013 Oct;28(9):1589-95. doi: 10.1016/j.arth.2013.03.022. Epub 2013 Apr 30. PMID:23642449 [PubMed – indexed for MEDLINE] Related citations

Διαβάστε περισσότερα