Ανατομία Γόνατος

Η άρθρωση του γόνατος υφίσταται συχνότερα κακώσεις συγκριτικά με το ισχίο, οι οποίες οφείλονται είτε σε φθορά λόγω υπερχρησίας, είτε σε τραυματισμούς είτε σε νόσους.

Διαβάστε περισσότερα

Management of glucocorticoid-induced osteoporosis: clinical data in relation to disease demographics, bone mineral density and fracture risk. Kenanidis E, Potoupnis ME, Kakoulidis P, Leonidou A, Sakellariou GT, Sayegh FE, Tsiridis E. Expert Opin Drug Saf. 2015 May 8:1-19. [Epub ahead of print]PMID:25952267 Related citations

Διαβάστε περισσότερα

Treatment of multiple myeloma bone disease: experimental and clinical data. Papamerkouriou YM, Kenanidis E, Gamie Z, Papavasiliou K, Kostakos T, Potoupnis M, Sarris I, Tsiridis E, Kyrkos J. Expert Opin Biol Ther. 2015 Feb;15(2):213-30. doi: 10.1517/14712598.2015.978853. Epub 2014 Nov 12. PMID: 25388648 Related citations

Διαβάστε περισσότερα