Το Σεμινάριο Τεκμηριωμένης Ιατρικής “Μεθοδολογία της Έρευνας” το οποίο θα  πραγματοποιηθεί από τις 28 έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2019, στο ΚΕ.∆.Ε.Κ. Α.Π.Θ., στη  Θεσσαλονίκη, διοργανώνεται από την ομάδα “Center of Orthopaedic and Regenerative  Medicine (C.O.RE.)” του ΚΕ.∆.Ε.Κ. Α.Π.Θ.. Θα παρουσιασθούν με συστηματικό και διεξοδικό  τρόπο, οι αρχές της Τεκμηριωμένης Ιατρικής. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη μετα-ανάλυση,  που αποτελεί σημαντικό είδος μελέτης, που τοποθετείται στην κορυφή της πυραμίδας της  Τεκμηριωμένης Ιατρικής. Το κύριο χαρακτηριστικό του σεμιναρίου αποτελεί η διενέργεια  μιας σειράς πρακτικών σεμιναρίων, τα οποία θα ακολουθούν την κάθε εισήγηση, γεφυρώνοντας τη θεωρία με την πρακτική εφαρμογή.

Σκοπός της διημερίδας είναι να εμβαθύνουν οι νέοι επιστήμονες στις αρχές τηςτεκμηριωμένης Ιατρικής και της Μεθοδολογίας της Έρευνας, που συνεπάγονται ορθές κλινικές πρακτικές και κριτική ανάγνωση της βιβλιογραφίας, και να βοηθηθούν οι νέοι ερευνητές στην αρτιότερη οργάνωση, εκτέλεση και δημοσίευση των πρωτοκόλλων τους. Ελπίζοντας η σημαντική αυτή εκπαιδευτική πρωτοβουλία του C.O.RE. να επιτελέσει τους παραπάνω σκοπούς, σας καλωσορίζουμε στις άρτιες εγκαταστάσεις του ΚΕ.∆.Ε.Κ.

Σχετικό Πρόγραμμα: https://www.globalevents.gr/2019/core3/final-program.pdf