Σεμινάριο Πρακτικής Άσκησης & Επίδειξη Μεθόδων Ανακατασκευής Κοτύλης

 

1st_arthoplastic_2014Η αρθροπλαστική ισχίου με χρήση “αυτοενσφηνούμενου” μηριαίου στελέχους τύπου Exeter και χρήση ακρυλικού τσιμέντου τρίτης γενεάς επανέρχεται δυναμικά στο διεθνές προσκήνιο (Ευρώπη, ΗΠΑ, Αυστραλία).

 Η υψηλή βιωσιμότητα μέχρι και 30 χρόνια, σε υψηλά ποσοστά, στα Σκανδιναβικά αρχεία καταγραφής αρθροπλαστικών (registries)

  • – η εξατομικευμένη σταθεροποίηση μέσω του τσιμέντου με το περιβάλλον οστούν σε όλες τις ζώνες του μηριαίου
  • – η τελική εμβύθιση του στελέχους στο τσιμέντο πριν από την οριστική πήξη, γεγονός που επιτρέπει την αποκατάσταση του μήκους αλλά και του ανατομικού απόκλισης του μηριαίου αυχένα με μεγάλη ακρίβεια
  • – o μηχανισμός “ενσφήνωσης” (tapered) που επιτρέπει μακροχρόνια σταθερότητα παρά την αναμενόμενη εμβύθιση του στελέχους
  • – η επανεγχείρηση (revision) ενδοπροθέσεων με τσιμέντο απλουστεύεται με την τεχνική cement-in-cement revision
  • – όχι υψηλό κόστος

Σκοπός της επιστημονικής αυτής εκδήλωσης είναι η πρακτική εκπαίδευση και εξοικίωση των νεότερων συναδέλφων με την τεχνική Exeter και γενικότερα τη φιλοσοφία, αλλά και τη χρήση της ολικής αρθροπλαστικής του ισχίου με χρήση ακρυλικού τσιμέντου.

 Μέσο επικοινωνίας:www.mas-th.gr