Στη πρωτοποριακή διημερίδα που διοργανώνεται από την ομάδα C.O.RE (Center of Orthopaedic and Regenerative Medicine) του ΚΕΔΕΚ ΑΠΘ, θα παρουσιασθούν με συστηματικό και διεξοδικό τρόπο, οι αρχές της Τεκμηριωμένης Ιατρικής.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη μετα-ανάλυση.

Το κύριο χαρακτηριστικό του σεμιναρίου αποτελεί η διενέργεια μιας σειράς πρακτικών σεμιναρίων, τα οποία θα ακολουθούν την
κάθε εισήγηση, γεφυρώνοντας τη θεωρία με την πρακτική εφαρμογή.

Σκοπός της διημερίδας είναι να «μπολιασθούν» οι νέοι επιστήμονες με τις αρχές της Τεκμηριωμένης Ιατρικής, που συνεπάγονται ορθές κλινικές πρακτικές και κριτική
ανάγνωση της βιβλιογραφίας, και να βοηθηθούν οι νέοι ερευνητές στην αρτιότερη οργάνωση, εκτέλεση και δημοσίευση των πρωτοκόλλων τους.

| ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://goo.gl/wSvwsW
| ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: https://goo.gl/u4cK58