Η αναθεώρηση (revision) μιας ολικής αρθροπλαστικής ισχίου γίνεται με αφαίρεση των υλικών που είχαν τοποθετηθεί αρχικά και αντικατάσταση αυτών. Τα χειρουργεία αναθεώρησης διαρκούν περισσότερο από τα χειρουργεία της αρχικής αρθροπλαστικής και απαιτούν μεγαλύτερη χειρουργική εμπειρία

 

Οι λόγοι για τους οποίους ένα χειρουργείο Αναθεώρησης Αρθροπλαστικής μπορεί να γίνει απαραίτητο είναι οι εξής :

 

Αναθεώρηση λόγω κακής τοποθέτησης προηγούμενης αρθροπλαστικής

Η διάγνωση του συγκεκριμένου προβλήματος γίνεται εύκολα, μέσω της κλινικής εξέτασης και της ακτινογραφίας. Συνήθως οι προθέσεις έχουν τοποθετηθεί με μεγάλη έσω ή έξω στροφή, με αποτέλεσμα ο ασθενής να παρουσιάζει βήμα «τύπου Σαρλώ» (πέλματα στραμμένα υπερβολικά προς τα έξω), ή «τύπου χήνας» (πέλματα στραμμένα υπερβολικά προς τα μέσα). Συχνά το κοτυλιαίο πρόθεμα είναι λανθασμένα τοποθετημένο, χωρίς να αποκλείεται και η ανάγκη αντικατάστασης του μηριαίου προθέματος.

Υπάρχουν πολλές τεχνικές μέθοδοι για την αποκατάσταση του προβλήματος: η επιμήκης οστεοτομία του μηριαίου για την αφαίρεση της μηριαίας πρόθεσης (split femoral osteotomy, μία χειρουργική τεχνική που έχει δημοσιευθεί στη διεθνή βιβλιογραφία με τη συμμετοχή του καθηγητή κ. Τσιρίδη), η τοποθέτηση προθέσεων μεταβλητού και στρεφόμενου αυχένα για τη διόρθωση της στροφικής βλάβης, η διόρθωση της μηριαίας πρόθεσης με τη χρήση προθέσεως εγγύς στηρίξεως στο μηριαίο αλλά και άπω στήριξης σε νέους ασθενείς με κακό οστό ή η διόρθωση με χρήση ακρυλικού τσιμέντου για τη ενίσχυση του οστού στους ασθενείς άνω των 75 με αδύναμο οστό.

Αναθεώρηση για χαλαρές αρθροπλαστικές

Κύρια χαρακτηριστικά των χαλαρών αρθροπλαστικών είναι η ανισοσκελία και ο πόνος στο μηρό. Αιτία είναι η χαλάρωση της παλαιάς αρθροπλαστικής, η οποία σε κάθε κίνηση και φόρτιση μετακινείται, με αποτέλεσμα να εμβυθίζεται στον αυλό του μηριαίου σε κάθε βήμα.

Επίσης, η κοτυλιαία πρόθεση μπορεί να είναι ασταθής και να προκαλεί πόνο, αίσθημα αστάθειας, ή αίσθημα επικειμένου εξαρθρήματος.

Η αφαίρεση των παλιών προθέσεων γίνεται με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών και εργαλείων και απαιτεί μεγάλη προσοχή ώστε να μην καταστραφεί οστό κατά την έξοδο της παλαιάς πρόθεσης.

Η τεχνική κατάρτιση της ομάδος του ICAROS είναι παγκόσμια αναγνωρίσιμη για την αντιμετώπιση των χαλαρών αρθροπλαστικών και την αναδόμηση της νέας πρόθεσης στη σωστή της θέση. Χρησιμοποιεί δε όλες τις οστεοτομίες του μηριαίου (extended trochanderic osteotomy, split femoral osteotomy, transgluteal, trochanderic slide) για την ασφαλή αφαίρεση των υλικών, καθώς και ειδικά εργαλεία εξωλκείς και κοπτήρες διαμάντινης προβολής (MIDAS REX, Explant, Ultra Sound removal of cement).

Αναθεώρηση για μολυσμένες αρθροπλαστικές

Η επιμόλυνση της αρθροπλαστικής μπορεί να συμβεί είτε νωρίς (μέχρι και 3 μήνες μετά την επέμβαση) με πιθανότερη αιτία το μικρόβιο να προσέβαλλε την άρθρωση κατά την επέμβαση, είτε αργότερα (πέραν του τριμήνου από την επέμβαση), οπότε οφείλεται σε άλλη μόλυνση στο ανθρώπινο σώμα (π.χ. πνευμονία ή ουρολοίμωξη) η οποία προσέβαλε και την αρθροπλαστική.

Ο ασθενής πονά, το δέρμα γίνεται ερυθρό και ζεστό γύρω από την αρθροπλαστική, ενώ πολλές φορές ανοίγει ένας μικρός πόρος που τρέχει υγρό. Ο ασθενής μπορεί να κάνει πυρετό και αισθάνεται αδιάθετος. Αυτά τα συμπτώματα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αγνοηθούν ή να αντιμετωπισθούν με αντιβίωση χωρίς τη επίσκεψη στο χειρουργό.

Η πρώτη αντίδραση είναι αιματολογικός έλεγχος και η λήψη δείγματος από το πόρο ή και από την άρθρωση, με βελόνα, για μικροβιολογική εξέταση. Εάν επιβεβαιωθεί η ύπαρξη λοίμωξης, η άρθρωση πάντα ανοίγεται και πλένεται με ειδικό τρόπο. Τα κυριότερο μικρόβιο είναι ο σταφυλόκοκκος. Στο ICAROS οι μολύνσεις των αρθρώσεων αντιμετωπίζονται άμεσα με έκπλυση και ενδοφλέβια αντιβίωση για 15 ημέρες. Σε περίπτωση αποτυχίας αντιμετώπισης της μόλυνσης με τον παραπάνω τρόπο, γίνεται αναθεώρηση της μολυσμένης αρθροπλαστικής.

Η αντιμετώπιση των μολυσμένων αρθροπλαστικών γίνεται συνήθως σε δύο στάδια: Στο πρώτο αφαιρείται η μολυσμένη πρόθεση και γίνεται χειρουργικός καθαρισμός του οστού, παράλληλα με αντιβιοτική θεραπεία και στο δεύτερο στάδιο γίνεται επανεμφύτευση της νέας πρόθεσης.

Στο ICAROS εφαρμόζεται η μοναδική τεχνική KIWI με εξατομικευμένη χρήση πρόθεσης μεταξύ πρώτου και δεύτερου σταδίου, ώστε ο ασθενής να περπατά στο διάστημα αυτό με πλήρη φόρτιση, αναμένοντας την ολοκλήρωση της θεραπείας.

Αναθεώρηση με τη χρήση οστικού μοσχεύματος

Οστική μεταμόσχευση απαιτείται στις περιπτώσεις που υπάρχει οστική απώλεια λόγω οστεόλυσης. Οστεόλυση είναι η απώλεια οστού γύρω από την αρχική αρθροπλαστική. Με τη πάροδο του χρόνου και καθώς η παλιά πρόθεση φθείρεται τα προϊόντα φθοράς κυκλοφορούν μέσα στην άρθρωση και καταστρέφουν το οστό. Η απώλεια αυτή δεν είναι αναστρέψιμη από μόνη της. Ο χειρουργός που θα εκτελέσει την επανεγχείριση θα πρέπει να αναδομήσει το οστό, διαδικασία πολύ δύσκολη που απαιτεί χρόνο και τεχνική κατάρτιση. Επίσης απαιτείται ειδικός εξοπλισμός που διαθέτουν μόνο μεγάλα κέντρα αρθροπλαστικής. Η αναθεώρηση με τη χρήση οστικού μοσχεύματος γίνεται με τις εξής μεθόδους οστικής μεταμόσχευσης:

  1. Τεχνική του πακτωμένου μοσχεύματος (impaction bone grafting) για την αναδόμηση του οστού, η οποία είναι ιδιαίτερα απαιτητική και εφαρμόζεται σε πολύ λίγα μέρη του κόσμου. Η τεχνική αυτή αφορά στη πάκτωση μικρών τεμαχίων οστού μέσα στα οστικά κενά χρησιμοποιώντας ειδικά χειρουργικά εργαλεία. Η πάκτωση γίνεται τόσο ισχυρή που θυμίζει κανονικό οστό. Το πλεονέκτημά της είναι η δημιουργία νέου οστού και η μεγάλη διάρκεια ζωής της αναδομημένης άρθρωσης. Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε στο ICAROS η πρώτη στην Ελλάδα διπλή οστεο-άλλο-μεταμόσχευση με τη τεχνική του πακτωμένου μοσχεύματος συγχρόνως στη κοτύλη και στο μηριαίο με επιτυχία.
  1. Τεχνική του συμπαγούς φλοιώδους μοσχεύματος. Μεγάλα οστικά τεμάχια από «καθαρούς» δότες καταψύχονται για να συντηρηθούν και αποψύχονται κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Με τη μέθοδο αυτή αναδομούνται μεγάλες οστικές απώλειες που δεν αντιμετωπίζονται με τη μέθοδο του πακτωμένου μοσχεύματος. Η τεχνική αφορά τη δημιουργία υβριδίου της πρόθεσης με το μόσχευμα, το οποίο στη συνέχεια ενσφηνώνεται στο οστό του ασθενή.