Στο ICAROS Πραγματοποιούνται Αναθεωρήσεις (Revision)

Η αναθεώρηση (revision) μιας ολικής αρθροπλαστικής ισχίου γίνεται με αφαίρεση των υλικών που είχαν τοποθετηθεί αρχικά και αντικατάσταση αυτών. Τα χειρουργεία αναθεώρησης διαρκούν περισσότερο από τα χειρουργεία της αρχικής αρθροπλαστικής και απαιτούν μεγαλύτερη χειρουργική εμπειρία.

Διαβάστε περισσότερα